Henex NBGD Blokovi

NAČIN PLAĆANJA

Henexlogo

Registracija vozila na 6 rata
čekovima građana
0% kamate

Henexlogo

Plaćanje registracije vozila platnim karticama Banca Intesa na 6 rata 0% kamate

Henexlogo

Registracija vozila administrativnom zabranom na 12 rata

Tehnički pregled NBGD Blokovi

Tehnički pregled Novi Beograd Blokovi u ulici Jurija Gagarina radi svakoga dana  od 08h do 21h a subotom od 08h do 15h. Tehnički pregled Novi Beograd Blokovi nudi odloženo plaćanje na 6. i 12. rata. Registracija vozila bez čekanja u redovima, Sve završavamo za 5. minuta bez odlaska u MUP. Pored vozila obavljamo i tehnički pregled skutera.

Tehnički pregled Novi Beograd - Cena

Cena za tehnički pregled Novi Beograd Blokovi ne treba da bude jedini faktor gde treba uraditi tehničku ispravnost vozila. Znamo da je danas finansijski momenat svakome bitan, ali tehnički pregled vozila treba poveriti pouzdanoj agenciji. Ako tehničku ispravnost vozila uradi stručno lice sa odgovarajućim i kvalitetnim uredjajima znate da imate vozilo koje učestvuje bezbedno u saobraćaju. Po novom pravilniku iz jula 2018. godine tehnički pregled vozila je rigorozniji. Ovakav pravilnik je donet samo iz jednog razoga, da bi se bezbednost učesnika u saobraćaju podigla na viši nivo. Ranijih godina veliki broj vozila nikada nije obavio tehničku ispravnost vozila. Sa novim  pravilnikom to više neće biti slučaj. Ukoliko registrujete vozilo bez tehničkog pregleda podležete krivičnoj odgovornosti i rizikujete mogućnost dobijanja zatvorske kazne.

registracijavozila2

Registrujte Vaše vozilo u HENEX NBGD

Cilj vršenja tehničkog pregleda vozila je da se utvrdi da li je vaše vozilo ispravno, Vaša bezbednost kao I
bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju je na prvom mestu. Kad uradite tehnički pregled vozila, sigurni
ste da narednih godinu dana imate tehnički ispravno vozilo. Za kratko vreme tehnički pregled I
registraciju vozila bez odlaska u MUP možete uraditi na tehničkim pregledima Henex.

Pregled vozila obavlja kontrolor na liniji tehničkog pregleda.
Proces vršenja tehničkog pregleda započinje proverom ispunjenosti uslova za vršenje tehničkog pregleda
vozila. Vozilo mora biti čisto, neopterećeno, da ima obe registarske tablice, postavljene na mestu koje je
predvideo proizvođač, ukoliko je na vozilu izmesten OBD kabl obavezno poneti.
Utvrđuje se da li se podaci o vozilu upisani u saobraćajnu dozvolu poklapaju sa podacima na samom
vozilu.
Proverava identifikaciona pločica, zatim svetlosne grupe(dugo I kratko svetlo, poziciono svetlo, migavci I
stop svetlo, svetla za maglu i svetlo zadnje registarske tablice). Utvrđuje se stanje metlica na brisaču I
njegova ispravnost. Proverava se stanje limarije, ispravnost kočionog sistema, kao I dubina šare na gumi.
U vozilu mora biti aparat za gašenje požara (taxi vozila I vozila auto škole), prva pomoć, sajla za vuču I
trougao. Kontroliše se da li nosač motora, koš, prednji I zadnji lonac imaju koroziju na sebi. Takođe, ne
sme biti curenja ulja I goriva iz vozila, kao ni izduvnih gasova u kabini vozila.
Na kraju se proverava ispravnost rashladnog uređaja, altenator, alnaser, motor I mehanizam za
upravljanje. Ukoliko je sve ispravno izdaje se potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila(Registracioni list).

Tehnički pregled traje od 20-40 minuta u zavisnosti od toga koja kategorija vozila se pregleda. Po novom
Pravilniku o vršenju tehničkog pregleda vozila pooštrena je kontrola ispravnosti vozila. Nije dovoljno
samo vršiti redovan servis vozila I time smatrati da je vozilo ispravno. Na ispravnost vozila utiču mnogi
faktori. Kada se na tehničkom pregledu vozila utvrdi da vozilo nije ispravno imate rok od sedam radnih
dana da uklonite neispravnosti.
Tehnički pregledi vozila mogu biti redovni, vanredni I kontrolni.
Redovan tehnički pregled vozila se obavlja jednom godišnje prilikom registracije vozila.
Vanredni tehnički pregled se obavlja nakon popravke i pre puštanja u saobraćaj vozila, kod kojeg su
u saobraćajnoj nezgodi ili na drugi način oštećeni vitalni sklopovi i uređaji bitni za bezbedno
učestvovanje u saobraćaju, odnosno koje nije bilo u voznom stanju, vozilo koje je isključeno iz
saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu, kao i na
vozilima koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi a u toku istražnog postupka.
Kontrolni tehnički pregled vozila se vrši po nalogu ovlašćenog lica MUP-a, radi kontrole tehničke
ispravnosti vozila.