Za registraciju Taxi vozila potrebna su sledeća dokumenta:

1. Lična karta, saobraćajna dozvola
2. Izvod iz APR, ne starije od 6 meseci
3. Taxi dozvola (kartice)
4. Rešenje Sekretarijata o dozvoli za rad
5. Uverenje iz Gradske uprave – Sekretarijat za saobraćaj (Agostina Neta), estetski pregled
6. Polisa osiguranja Za taksiste polisu javnog prevoza naplaćujemo samo 1488,00 dinara .