Šta je registraciona nalepnica?
Kada se radi prva registracija vozila, kao i prilikom produžavanja važenja registracije, za vozilo se izdaje registraciona nalepnica. Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom, sa unutrašnje strane, na desnom donjem delu vetrobranskog stakla.

Registraciona nalepnica se postavlja na motocikl, spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod uređaja za osvetljavanje, a na priključno vozilo, spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu. Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica postavljena na vozilo.

Registraciona nalepnica je pravougaonog oblika, dimenzije 80 x 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom. Registraciona nalepnica sadrži: u gornjem levom uglu, na plavom polju, oznaku Republike Srbije “SRB”, u prvom redu nalazi se tekst: “Republika Srbija” ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom, a u drugom redu nalazi se tekst: “Ministarstvo unutrašnjih poslova” ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom, prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja, utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, registarski broj vozila, datum isteka važenja registracije, naziv: “registraciona nalepnica” ispisan srpskim jezikom, ćiriličnim pismom i kontrolni broj.

Oznaka registarskog područja na nalepnici ispisuje se i na ćiriličnom pismu ispod utisnutog crvenog štita. Kako izgleda registraciona nalepnica? Registraciona nalepnica je pravougaonog oblika, sa radijusom (polukrugom) sa jedne kraće stranice, dimenzije 40 x 50 mm i samolepljivim kontrolnim odsečkom i sadrži: u upisanom krugu dimenzije 40 mm, u središnom delu na plavom polju, oznaku Republike Srbije “SRB”, iznad lučno ispisan skraćeni naziv Ministarstva unutrašnjih poslova “MUP”, ćiriličkim pismom, a po obodu kruga (sa unutrašnje strane) su ispisani brojevi meseca (od 1 do 12) a u unutrašnjem polju godine (po dve zaredom). Ispod kruga upisan je naziv: “registraciona nalepnica” ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom i kontrolni broj. registraciona-nalepnica

ИЗДАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ НАЛЕПНИЦЕ ЗА ВОЗИЛО УПИСАНО У ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР (продужење регистрације)

За издавање регистрационе налепнице за возило уписано у јединствени регистар (за које је издата нова саобраћајна дозвола) потребно је приложити:

 1. регистрациони лист са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана;
 2. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Р Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 3. доказ о уплати прописаних трошкова за регистрацију возила:
  • о плаћеном порезу на употребу моторних возила
  • о плаћеном обавезном осигурању возила
  • о накнади трошкова израде и издавања регистрационе налепнице
  • о плаћеној Р.А.Т.
  • о уплати накнаде за коришћење путева
  • о уплати накнаде за загађивање животне средине
  • о уплати комуналне таксе и општинске комуналне таксе, ако су прописане општинским одлукама