Za fizička lica: 
– lična karta
– saobraćajna dozvola
– polisa osiguranja

Za pravna lica:
– izvod iz APR-a
– potvrde iz banke o izvršenim uplatama
– ovlašćenje na memorandumu za preuzimanje novih registraskih tablica, registracione nalepnice i saobracajne dozvole

Za vozila na lizingu za fizička lica:
– izvod iz APR-a lizing kuće
– ovlašćenje na memorandumu lizing kuće
– potvrda lizing kuće za registraciju vozila
– ugovor o lizingu (može i kopija)

Za vozila na lizingu za pravna lica:
– izvod iz APR-a lizing kuće
– izvod iz APR korisnika lizinga
– potvrde iz banke o izvršenim uplatama sa računa korisnika lizinga
– ovlašćenje na memorandumu lizing kuće i ovlašćenje na memorandumu firme korisnika lizinga
– ugovor o lizingu
– potvrda lizing kuce