Koliko puta smo uradili tehnički pregled vozila i da li smo se ikada zapitali kakva je oprema za tehnički pregled? Da li savremena i kvalitetna oprema za tehnički pregled vozila daje garanciju da će naš automobil biti bezbedan?

Ovo pitanje sam postavio nekim prijateljima koji baš vode računa o svom vozilu. Začudo svi su  izjavili da  nisu razmišljali na taj način, iako vode računa baš o svemu što se tiče njihovih automobila. Kako su svi tehnički pregledi imali najveću zaradu od polisa obaveznog osiguranja koja im je sada smanjena na svega 5%, pitate se  da li sada oni imaju sredstava da opremu za tehnički pregled održavaju na kvalitetan način. Ukoliko to ne čine pitam se da li se to odražava na sam kvlitet tehničke ispravnosti vozila. Predpostavljam da baždarenje opreme za tehnički pregled nije ni malo jeftino. A isto tako mi je poznato da je svaka agencija koja radi tehničke preglede dužna da uradi baždarenje opreme na odredjeni vremenski period. Tražeći sve ove informacije po internetu i pričajući sa ljudima koji se razumeju u ovu tematiku došao sam do nekih zaključka. Da su se kao najbolje opreme za tehnički pregled pokazali proizvodjači opreme Hofmann i Actia Muller.

Kompletna oprema za tehnički pregled

Kompletna oprema za pregled tehničke ispravnosti vozila obuhvata sledeće:

Valjke koji mere silu kočenja na vozilu ( valjci moraju biti povezani sa kompijuterom, preko koga se podaci o kočenju prikazuju grafički i analitički)

Laserski štampač

WiFi tastatura

Regloskop- Uređaj preko koga se proverava jačina i usmerenost farova

Pneumatsku kanalsku dizalicu

Uredjaj za merenje izduvnih gasova na vozilu

Detektor gasa- služi za ispitivanje instalacija kod vozila koja koriste tečni naftni gas, metan

Dinamometar- pokazuje kolika je sila pritiska stopala na papučicu od kočnice

Uredjaj sa kojim se proverava ispravnost kočione tečnosti

Kalibri – služi za merenje istrošenosti kuke na vozilu

Merna traka od 3m i  merna traka od najmanje 25m

Uredjaj koji meri  ispravnost utičnice za signalizaciju vučnog vozila

Pomično merilo 150mm

Pored sve ove opreme tehnički pregled je dužan da ima najmanje dva odgovorna lica koja obavljaju postupak. Jedno lice mora imati srednju stručnu spremu mašinskog ili saobrćajnog smera dok drugo lice mora biti kvalifikovani ili visoko kvalifikovani automehaničar. Takodje moraju imati najmanje jednu godinu iskustva u radu.


Otvaranje tehničkog pregleda

Kada sagledam sve aspekte pitam se da li se otvaranje tehničkog pregleda isplati ljudima koji ih drže na profesionalan način. Poznato mi je da neki tehnički prgledi naplaćuju svoje usluge kao na pijaci. Prosto se pogadjaju sa klijentima. Jedno sigurno znam da takvim agencijama ne bih nikada poverio da mi urade pregled tehničke ispravnosti vozila. Samo tehnički ispravno vozilo pruža sigurnost bezbednog učestvovanja u saobraćaju. Tehnička ispravnost vozila je najbitnija karika sistema bezbednosti u  saobraćaju. A da bi se sve to ispoštovalo nephodno je da oprema za tehnički pregled bude pouzdana i kvalitetna. Agencija Henex za sigurno ispunjava sve zakonom propisne kriterijume koji se tiču tehničkog pregleda. Iz tog razloga je svoje vozilo registrujem isključivo u njihovoj agenciji. Ukoliko ih  do sada niste posetili preporučjem ih svakome ko želi da ima sigurno i bezbedno vozilo. Savremena i kvalitetna oprema kao i profesionalna usluga su njihova najveća preporuka svim vlasnicima vozila.