Henex Obrenovac 1

NAČIN PLAĆANJA

Henexlogo

Registracija vozila na 6 rata
čekovima građana
0% kamate

Henexlogo

Plaćanje registracije vozila platnim karticama Banca Intesa na 6 rata 0% kamate

Henexlogo

Registracija vozila administrativnom zabranom na 12 rata

Tehnički pregled Henex Obrenovac 1

IZDAVANJE REGISTRACIONIH NALEPNICA ODMAH
Bez odlaska u MUP za fizička i pravna lica
PLAĆANJE DO 6 RATA BEZ KAMATE
Administrativnom zabranom do 12 rata
Čekovima gradana na licu mesta do 6 rata bez kamate
Platnim karticama Banca Intesa do 6 rata bez kamate
Od sada na jednom mestu možete izvršiti tehnički pregled, kupiti polisu osiguranja,
uplatiti neophodne takse i dobiti registracionu nalepnicu.

Cara Lazara 20 (kod Lidla), Obrenovac
Tel : 069/716-717
Email:automama@gmail.com
Radno Vreme:
Radnim danima od 08h do 19h
Subotom od 07h do 14h

Registracija vozila na RATE i tehnički pregled Beograd | Henex 3
HenexTehnickiPregledVozila-crveni-baner-2

Tehnički pregled Obrenovac 1

DOKUMENTACIJA ZA FIZIČKA LICA
Lična karta
Saobraćajna dozvola vozila
Stara polisa osiguranja vozila
Uplatnice kojima se potvrdjuje da je izvršena uplata svih taksi i obavezno osiguranje
Dokaz o izvršenom tehničkom pregledu koji ne može biti stariji od 30 dana
Ukoliko je vozilo u lizingu, za fizička lica potrebno je sledeće:
Potvrda lizing kuće da odobrava registraciju vozila
Izvod iz APR-a lizing kuće koja je vlasnik vozila
Ovlašćenje na memorandum lizing kuće za registraciju vozila
Saobraćajna dozvola vozila
Uplatnice kojima se potvrdjuje da je izvršena uplata svih taksi i obavezno osiguranje

DOKUMENTACIJA ZA PRAVNA LICA

Saobraćajna dozvola vozila

Potvrda o registraciji firme u agenciji za privredne registre ( Izvod iz APR-a)
Ovlašćenje za registraciju na memorandum firme pečatirano.
Potrebna dokumenta za vozilo koje je u lizingu za pravna lica:
Izvod iz APR- firme koja je korisnik lizinga
Izvod iz APR-a lizing kuće
Ugovor o lizingu
Potvrada lizing kuće koja je saglasna za registraciju vozila
Ovlašćenje za registraciju na memorandumu firme korisnika lizinga pečatirano
Saobraćajna dozvola vozila
Potvrda iz banke o uplati svih taksi ( banka izdaje potvrdu koja mora biti zavedena i
pečatirana. Time dokazujete da je uplata izvršena).
Dokaz o izvršenom tehničkom pregledu koji ne može biti stariji od 30 dana.
Ukoliko se vozilo prvi put registruje potreban je dokaz o poreklu vozila kao i da su sve
obaveze prema državi izmirene ( plaćena carina i porez)
Registracija vozila traje godinu dana. Takodje vozilo možete registrovati 30 dana pre
isteka registracije. Ukoliko se vozilo ne registruje 60 dana nakon isteka registracije
podaci o vozilu se brišu iz evidencije o registraciji vozila i registarske tablice se moraju
oduzeti.

tehnickiprelgedhenex22
Registracija vozila za osobe sa invaliditetom
auto mama henex

Registrujte Vaše vozilo u HENEX Obrenovac 1

Cilj vršenja tehničkog pregleda vozila je da se utvrdi da li je vaše vozilo ispravno, Vaša bezbednost kao I
bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju je na prvom mestu. Kad uradite tehnički pregled vozila, sigurni
ste da narednih godinu dana imate tehnički ispravno vozilo. Za kratko vreme tehnički pregled I
registraciju vozila bez odlaska u MUP možete uraditi na tehničkim pregledima Henex.

Pregled vozila obavlja kontrolor na liniji tehničkog pregleda.
Proces vršenja tehničkog pregleda započinje proverom ispunjenosti uslova za vršenje tehničkog pregleda
vozila. Vozilo mora biti čisto, neopterećeno, da ima obe registarske tablice, postavljene na mestu koje je
predvideo proizvođač, ukoliko je na vozilu izmesten OBD kabl obavezno poneti.
Utvrđuje se da li se podaci o vozilu upisani u saobraćajnu dozvolu poklapaju sa podacima na samom
vozilu.
Proverava identifikaciona pločica, zatim svetlosne grupe(dugo I kratko svetlo, poziciono svetlo, migavci I
stop svetlo, svetla za maglu i svetlo zadnje registarske tablice). Utvrđuje se stanje metlica na brisaču I
njegova ispravnost. Proverava se stanje limarije, ispravnost kočionog sistema, kao I dubina šare na gumi.
U vozilu mora biti aparat za gašenje požara (taxi vozila I vozila auto škole), prva pomoć, sajla za vuču I
trougao. Kontroliše se da li nosač motora, koš, prednji I zadnji lonac imaju koroziju na sebi. Takođe, ne
sme biti curenja ulja I goriva iz vozila, kao ni izduvnih gasova u kabini vozila.
Na kraju se proverava ispravnost rashladnog uređaja, altenator, alnaser, motor I mehanizam za
upravljanje. Ukoliko je sve ispravno izdaje se potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila(Registracioni list).

Tehnički pregled traje od 20-40 minuta u zavisnosti od toga koja kategorija vozila se pregleda. Po novom
Pravilniku o vršenju tehničkog pregleda vozila pooštrena je kontrola ispravnosti vozila. Nije dovoljno
samo vršiti redovan servis vozila I time smatrati da je vozilo ispravno. Na ispravnost vozila utiču mnogi
faktori. Kada se na tehničkom pregledu vozila utvrdi da vozilo nije ispravno imate rok od sedam radnih
dana da uklonite neispravnosti.
Tehnički pregledi vozila mogu biti redovni, vanredni I kontrolni.
Redovan tehnički pregled vozila se obavlja jednom godišnje prilikom registracije vozila.
Vanredni tehnički pregled se obavlja nakon popravke i pre puštanja u saobraćaj vozila, kod kojeg su
u saobraćajnoj nezgodi ili na drugi način oštećeni vitalni sklopovi i uređaji bitni za bezbedno
učestvovanje u saobraćaju, odnosno koje nije bilo u voznom stanju, vozilo koje je isključeno iz
saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu, kao i na
vozilima koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi a u toku istražnog postupka.
Kontrolni tehnički pregled vozila se vrši po nalogu ovlašćenog lica MUP-a, radi kontrole tehničke
ispravnosti vozila.