Putnička vozila:          

Snaga motora                Premija          Porez                      Ukupno
preko 0 – 22 KW               7,474              374                         7.848
preko 22 –  33 KW            8,929              446                         9,375
preko 33 –  44 KW            10,394            520                         10,914
preko 44 –  55 KW            11,859            593                         12,452
preko 55 –  66 KW            13,314            666                         13,980
preko 66 –  84 KW            15,269            763                         16,032
preko 84 –  110 KW          18,189            909                         19,098
preko 110 KW                   21,599            1,080                      22,679

1) TAXI vozila povećanje za 20 %
2) RENT A CAR povećanje za 40 %
3) Putničkog automobila vojnog invalida, civilnog invalida rata ili invalida rada koji su prilikom kupovine automobila imali pravo na umanjenje poreza, ali samo za jedno vozilo umanjenje za 10%

Teretna vozila:

U tonama                       Premija                Porez                  Ukupno
do  0.5                            10,289                   514                     10,803
preko  0.5 – 1                  11,405                   570                     11,975
preko  1 – 2                     17,881                   894                     18,775
preko  2 – 3                     19,587                   979                     20,566
preko  3 – 5                     22,144                 1,107                    23,251
preko  5 – 7                     25,557                 1,278                    26,835
preko  7 – 10                   38,353                 1,918                    40,271
preko  10 – 15                 44,154                 2,208                    46,362
preko  15 i tegljači            51,401                 2,570                    53,971

1) Teretnog RENT A CAR vozila premija je veća za 40%.
2)  TAXI vozila, premija je veća za 20%.
3)  Teretnog vozila za prevoz sladoleda sa uređajem za hlađenje,  premija je manja za 20%.