Tehnicki pregled vozila Savremenim uređajima marke Actia Muller i Hofmann vršimo tehnicki pregled svih putničkih motornih vozila i teretnih vozila maksimalne dozvoljene nosivosti do 4000 kg


Tehnički pregled – Kliknite ovde

OPŠTE INFORMACIJE Tehnicki ispravna vozila su veoma važan faktor bezbednosti saobraćaja. Samo tehnicki ispravna vozila mogu garantovati njegovu bezbednu primenu pa je, sa tog razloga, tehnicka ispravnost vozila i osnovni uslov za registraciju vozila. Kontrola tehnicke ispravnosti vozila obuhvata detaljnu kontrolu svih uređaja vozila, bitnih sa gledišta bezbednosti vožnje, a vrši je, na redovnom tehnickom pregledu, ovlašćena organizacija za vršenje tehnickog pregleda vozila.
U ovu svrhu, ovlašćene organizacije za vršenje tehnickog pregleda vozila moraju biti opremljene odgovarajućom ispitivačkom opremom i uređajima, a moraju raspolagati i odgovarajućim stručnim kadrom.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja je određeno da se redovni tehnicki pregled vozila vrši jednom godišnje. Vozila na motorni pogon i priključna vozila, kojim se vrši javni prevoz putnika ili prevoz opasnih materija, kao i vozila kojima se vrši obučavanje kandidata za vozače, idu na tehnicki pregled svakih 6 meseci. Tehnicki pregled vozila vrše istovremeno najmanje dva ovlašćena radnika sa radnim iskustvom dužim od godinu dana, od kojih jedan mora imati najmanje SSS – saobraćajnog ili mašinskog smera, a drugi stručnu spremu KV ili VKV automehaničara, odnosno biti automehaničar trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme. Radnici koji vrše tehnicki pregled moraju poznavati propise kojima se regulišu pitanja u vezi sa tehnickim uslovima koje moraju ispunjavati vozila u saobraćaju, kao i druge propise o vršenju tehničkog pregleda vozila i moraju biti obučeni za rukovanje svim uređajima i opremom koji se pri pregledu upotrebljavaju.

Pre početka tehnickog pregleda vozila utvrđuje se da li određeni tehnički ili drugi podaci o vozilu, koji se upisuju u registracioni list, odgovaraju podacima koji su upisani u ispravu o nabavci vozila, odnosno u saobraćajnu dozvolu ili potvrdu o registraciji, ako je vozilo već bilo registrovano. Ako se utvrdi neslaganje ovih podataka ne sme se overiti registracioni list, odnosno izdati potvrda o tehnickoj ispravnosti vozila, osim ako se promena dokazuje odgovarajućim ispravama, odobrenjem, računom o kupovini i sl. Tehnicki pregled vrši se samo ako je vozilo uredno obojeno, čisto, i bez vidljivih oštećenja karoserije i boje, odnosno da ta oštećenja ne prelaze 5% od limenih površina, karoserije i boje…